Ung thư thực quản là gì
Chào cụ, trước hết em xin phép tìm hiểu qua về ung thư thực quản trước khi bàn tới phương pháp điều trị. Thực quản là một cái ống mang thức ăn và chất lỏng từ miệng vào dạ dày. Phần dưới của thực quản sẽ nối với dạ dày và được ngăn cách bởi… (0 comment)